Překlady

Co Vám mohu nabídnout?

Jakožto anglický rodilý mluvčí plynně hovořící česky Vám nabízím své jedinečné služby pro překlad Vašeho textu z češtiny do bezchybné angličtiny.

  • Ve Vašem překladu budou zachovány jemné nuance češtiny i angličtiny, a bude prostě bez veškerých „čechismů“.
  • Ve Vašem přeloženém textu nebudou žádné pravopisné, stylistické ani interpunkční chyby. Většina překladatelů do angličtiny potřebuje ještě korektora, což Vás stojí peníze navíc, a může se tak ztratit původní význam textu.
  • Váš překlad Vám bude dodán včas. Dodržet dohodnutý termín je pro mne zásadně důležité.

Ceny

  • Účtuji si za normostranu – 1800 znaků včetně mezer
  • Pro konkrétní cenovou nabídku prosím zašlete svůj text na bell.amanda@seznam.cz
  • Za příplatek s Vámi mohu probrat Váš překlad osobně nebo přes Skype.
  • Žádná zakázka není příliš velká nebo moc malá. U rozsáhlejších projektů je možno cenu upravit.

Pro více informací o mých překladatelských zkušenostech prosím vizte mé portfolio.