Anglické korektury

Co Vám mohu nabídnout?

Jakožto anglický rodilý mluvčí s desetiletou zkušeností s korektorskou a redaktorskou prací dobře vím, jak  vypilovat a doladit jakýkoli anglický text. Navíc jsem vysoce vnímavá k chybám, jichž se nerodilí uživatelé angličtiny často dopouštějí.

 • Bude Vám dodán opravený text bez pravopisných, stylistických a interpunkčních chyb.
 • Váš text Vám bude dodán včas. Dodržet dohodnutý termín je pro mne zásadně důležité.
 • Každý text pročtu alespoň  dvakrát, abych ho mohla doladit a ujistit se, že je co nejjasnější a nejvýstižnější.
 • Dodám dvě verze Vašeho textu v Microsoft Word: v první budou veškeré opravy zvýrazněny pomocí funkce „Sledovat změny“, v druhé bude konečný čistý text.
 • Z Vašeho textu bude zachováno co nejvíce. Opatřím jej poznámkami ohledně čehokoli, co mi jako anglickému rodilému mluvčímu nebude jasné.
 • Pokud byl Váš text přeložen z češtiny, mohu jej snadno  porovnat s originálem.
 • Váš text mohu opravit z hlediska britské i americké angličtiny.

Ceny

 • Účtuji si za normostranu – 1800 znaků včetně mezer
 • Pro konkrétní cenovou nabídku prosím zašlete svůj text na bell.amanda@seznam.cz
 • Za příplatek s Vámi mohu probrat Váš překlad osobně nebo přes Skype.
 • Žádná zakázka není příliš velká nebo moc malá. U rozsáhlejších projektů je možno cenu upravit.

Pro více informací o mých korektorských zkušenostech prosím vizte mé portfolio